• Ośrodek Szkoleniowy POLSTEAM
    Waszyngtona 34
    81-342 Gdynia
    telefon: 0586203066
    fax: 0586203066

Oferujemy następujące kursy specjalistyczne:

- udzielanie pierwszej pomocy medycznej

- w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care)

- w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) – uaktualnienie

- Ratownik Morski

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

- szkolenie na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych, chemikaliów – stopień podstawowy

- szkolenie na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

- szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (Hazmat)

- szkolenie w zakresie Międzynarodowego Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code)

- szkolenie oficer ochrony statku

- szkolenie oficera ochrony portu

- szkolenie oficera ochrony armatora

- szkolenie w zakresie kierowania tłumem

- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro

- w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

- problematyka ochrony statku

- szkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony