• Ośrodek Szkoleniowy POLSTEAM
    Waszyngtona 34
    81-342 Gdynia
    telefon: 0586203066
    fax: 0586203066

Organizujemy następujące kursy podstawowe:

- elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

- bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

- indywidualne techniki ratunkowe

- indywidualne techniki ratunkowe - uaktualnienie

- ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

- ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy - uaktualnienie