Aktualnie organizujemy następujące kursy:

zapisy telefonicznie 58 620-30-66

 

 

 

 

 

lp.

  Rodzaj kursu                                 

Wymagania         

Data rozpoczęcia

Cena     

1

Problematyka ochrony statku

 ____

24.11.17

200,-zł

2

Przydzielone obowiązki na statku

 ___

24.11.17 

200,-zł 

3

Bezpieczeństwo zintegrowane (4 kursy: medyczny, p. pożarowy, bezpieczeństwo, Indywidualne Techniki Ratunkowe) potrzebne do otrzymania ks. żeglarskiej

 

04.12.17

18.12.17

1000,-zł 

4

Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

 

27.11.17 

04.12.17

200,-zł

5

Pierwsza pomoc medyczna

 

28.11.17

05.12.17

350,-zł 

6

Opieka medyczna nad chorym - medical care

 

 wg zapotrzebowania

600,-zł 

7

Opieka medyczna nad chorym - medical care - uaktualnienie

 

28.11.17

200,-zł 

8

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

 wg zapotrzebowania

wg zapotrzebowania 

250,-zł 

9

Indywidualne techniki ratunkowe (ITR)

 rzeczy na basen

04.12.17

18.12.17

 

450,-zł 

­10

Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie

 kopia  ks.żeglarskiej 6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, kopia ITR, rzeczy na basen

 

w każdą środę

 200,-zł

11

Ratownik Morski

 1 zdjęcie (3,5x4,5mm)

kopia ks. żeglarskiej  

6 m-cy praktyki 

ważne św. ITR- kopia

 

27.11.17

04.12.17

11.12.17 

 500,-zł

12

Ratownik Morski uaktualnienie

 1 zdjecie, kopia ks.żeglarskiej 6 m-cy praktyki w ciagu

ostatnich 5 lat, poprzedni certyfikat

 

27.11.17

11.12.17

 

 250,-zł

13

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

 __

23.11.17

30.11.17

 250,-zł

14

Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy - uaktualnienie

 kopia ks.żeglarska       6 m-cy praktyki w ciagu ostatnich 5 lat

poprzedni certyfikat

 

w każdy czwartek

 170,-zł

15

Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy

 __

23.11.17

29.11.17

 

400,-zł 

16

Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - uaktualnienie

6 m-cy praktyki

poprzedni certyfikat

23.11.17

200,-zł

17

Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT

 __

29.11.17

400,-zł 

18

Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i  chemikaliów  podstawowy

 1 zdjęcie

29.11.17

350,-zł 

 

Na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych podstawowy

1 zdjęcie

30.11.17

350,-zł

19

Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych – stopień wyższy

    1 zdjęcie

kopia ks. żeglarskiej

3 m-ce praktyki

na zbiornikowcach

certyfikat podstawowy

08.01.18

 

 600,-zł

21

Na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów - stopień wyższy

 1 zdjęcie

kopia ks. żeglarskiej

3 m-ce praktyki

na chemikaliowcach

certyfikat podstawowy

08.01.18

 600,-zł

22

Bezpieczeństwo kierowania tłumem 

 1 zdjęcie

23.11.17

30.11.17

250,-zł 

23

Bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 

 1 zdjęcie

23.11.17

30.11.17

 250,-zł

24

Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich

 1 zdjęcie

23.11.17

 300,-zł

25

Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

 1 zdjęcie

27.11.17

 300,-zł

26

Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom

 _

wg zapotrzebowania 

250,-zł 

27

Oficer ochrony obiektów portowych

 1 zdjęcie

 wg zapotrzebowania

 400,-zł

28

Oficer ochrony Armatora

 1 zdjęcie

 wg zapotrzebowania

 400,-zł

29

Oficer ochrony statku - SSO

 1 zdjęcie 

kopia ks. żeglarskiej  12 m-cy praktyki

 28.11.17

12.12.17

 400,-zł